پروژه ها

بزرگترین مولتی برند تهویه کشور

پروژه ها
برخی از پروژه ها

پروژه های انجام شده

به منظور آشنایی بیشتر بازدیدکنندگان وب سایت شرکت فنی مهندسی هنر تاسیسات ، درزیر برخی از پروژه های انجام شده توسط شرکت نشان داده می شوند


برج اول کرمان

یکی از جذاب ترین پروژه های انجام شده ، سیستم های داکت اسپلیت به همراه …

بام چالوس

امروزه تمام سازمان های صنعتی ایمنی کارکنان را اولویت قرار می دهند. برای اینکه امنیت یک سازمان صنعتی تامین شود، باید کیفیت دستگاه ها بالا باشد و درصورت نقص دستگاه، کارکنان فورا مطلع شوند و اطلاع بدهند تا آن نقش برطرف شود. ساده ترین نوع کنترل را می توان کنترل دستی دانست.
برج آرامش

سیستم سرمایشی به نوعی از سیستم‌ها گفته می‌شود که جهت سرد نمودن یک محیط استفاده می‌شود. شرکت هنر تاسیسات در جهت نصب و راه اندازی سیستم‌های سرمایشی فعالیت دارد و سرویس این سیستم‌ها را با بهترین عملکرد در اختیار عموم قرار می‌دهد.

برج هزار و یک شب کرمان

امروزه تمام سازمان های صنعتی ایمنی کارکنان را اولویت قرار می دهند. برای اینکه امنیت یک سازمان صنعتی تامین شود، باید کیفیت دستگاه ها بالا باشد و درصورت نقص دستگاه، کارکنان فورا مطلع شوند و اطلاع بدهند تا آن نقش برطرف شود. ساده ترین نوع کنترل را می توان کنترل دستی دانست.
ولی این امکان در مقیاس گسترده تر و بزرگتر وجود ندارد. علاوه بر این همیشه همراه نیروی انسانی باید درصد خطایی را درنظر گرفت. این درصد خطا هرچند کوچک باشد، باز هم در برخی سازمان ها پیامدهای غیرقابل جبرانی به همراه دارد. علاوه بر این در سازمان های بزرگ اصلا امکان کنترل دستی وجود ندارد. هنر تاسیسات ارائه دهنده انواع سیستم های صنعتی و کنترلی در ایران می تواند مشاور شما باشد.
ساختمان آکادا

سیستم سرمایشی به نوعی از سیستم‌ها گفته می‌شود که جهت سرد نمودن یک محیط استفاده می‌شود. شرکت هنر تاسیسات در جهت نصب و راه اندازی سیستم‌های سرمایشی فعالیت دارد و سرویس این سیستم‌ها را با بهترین عملکرد در اختیار عموم قرار می‌دهد.

ایرانخودرو تهران

امروزه تمام سازمان های صنعتی ایمنی کارکنان را اولویت قرار می دهند. برای اینکه امنیت یک سازمان صنعتی تامین شود، باید کیفیت دستگاه ها بالا باشد و درصورت نقص دستگاه، کارکنان فورا مطلع شوند و اطلاع بدهند تا آن نقش برطرف شود. ساده ترین نوع کنترل را می توان کنترل دستی دانست.
ولی این امکان در مقیاس گسترده تر و بزرگتر وجود ندارد. علاوه بر این همیشه همراه نیروی انسانی باید درصد خطایی را درنظر گرفت. این درصد خطا هرچند کوچک باشد، باز هم در برخی سازمان ها پیامدهای غیرقابل جبرانی به همراه دارد. علاوه بر این در سازمان های بزرگ اصلا امکان کنترل دستی وجود ندارد. هنر تاسیسات ارائه دهنده انواع سیستم های صنعتی و کنترلی در ایران می تواند مشاور شما باشد.
برج تاج کرمان

سیستم سرمایشی به نوعی از سیستم‌ها گفته می‌شود که جهت سرد نمودن یک محیط استفاده می‌شود. شرکت هنر تاسیسات در جهت نصب و راه اندازی سیستم‌های سرمایشی فعالیت دارد و سرویس این سیستم‌ها را با بهترین عملکرد در اختیار عموم قرار می‌دهد.

بانک های رسالت

امروزه تمام سازمان های صنعتی ایمنی کارکنان را اولویت قرار می دهند. برای اینکه امنیت یک سازمان صنعتی تامین شود، باید کیفیت دستگاه ها بالا باشد و درصورت نقص دستگاه، کارکنان فورا مطلع شوند و اطلاع بدهند تا آن نقش برطرف شود. ساده ترین نوع کنترل را می توان کنترل دستی دانست.
ولی این امکان در مقیاس گسترده تر و بزرگتر وجود ندارد. علاوه بر این همیشه همراه نیروی انسانی باید درصد خطایی را درنظر گرفت. این درصد خطا هرچند کوچک باشد، باز هم در برخی سازمان ها پیامدهای غیرقابل جبرانی به همراه دارد. علاوه بر این در سازمان های بزرگ اصلا امکان کنترل دستی وجود ندارد. هنر تاسیسات ارائه دهنده انواع سیستم های صنعتی و کنترلی در ایران می تواند مشاور شما باشد.
بیمارستان آرمین

سیستم سرمایشی به نوعی از سیستم‌ها گفته می‌شود که جهت سرد نمودن یک محیط استفاده می‌شود. شرکت هنر تاسیسات در جهت نصب و راه اندازی سیستم‌های سرمایشی فعالیت دارد و سرویس این سیستم‌ها را با بهترین عملکرد در اختیار عموم قرار می‌دهد.

انستیتو پاستور

امروزه تمام سازمان های صنعتی ایمنی کارکنان را اولویت قرار می دهند. برای اینکه امنیت یک سازمان صنعتی تامین شود، باید کیفیت دستگاه ها بالا باشد و درصورت نقص دستگاه، کارکنان فورا مطلع شوند و اطلاع بدهند تا آن نقش برطرف شود. ساده ترین نوع کنترل را می توان کنترل دستی دانست.
ولی این امکان در مقیاس گسترده تر و بزرگتر وجود ندارد. علاوه بر این همیشه همراه نیروی انسانی باید درصد خطایی را درنظر گرفت. این درصد خطا هرچند کوچک باشد، باز هم در برخی سازمان ها پیامدهای غیرقابل جبرانی به همراه دارد. علاوه بر این در سازمان های بزرگ اصلا امکان کنترل دستی وجود ندارد. هنر تاسیسات ارائه دهنده انواع سیستم های صنعتی و کنترلی در ایران می تواند مشاور شما باشد.
ساختمان ابراهیمی

سیستم سرمایشی به نوعی از سیستم‌ها گفته می‌شود که جهت سرد نمودن یک محیط استفاده می‌شود. شرکت هنر تاسیسات در جهت نصب و راه اندازی سیستم‌های سرمایشی فعالیت دارد و سرویس این سیستم‌ها را با بهترین عملکرد در اختیار عموم قرار می‌دهد.

ساختمان سیدی

امروزه تمام سازمان های صنعتی ایمنی کارکنان را اولویت قرار می دهند. برای اینکه امنیت یک سازمان صنعتی تامین شود، باید کیفیت دستگاه ها بالا باشد و درصورت نقص دستگاه، کارکنان فورا مطلع شوند و اطلاع بدهند تا آن نقش برطرف شود. ساده ترین نوع کنترل را می توان کنترل دستی دانست.
ولی این امکان در مقیاس گسترده تر و بزرگتر وجود ندارد. علاوه بر این همیشه همراه نیروی انسانی باید درصد خطایی را درنظر گرفت. این درصد خطا هرچند کوچک باشد، باز هم در برخی سازمان ها پیامدهای غیرقابل جبرانی به همراه دارد. علاوه بر این در سازمان های بزرگ اصلا امکان کنترل دستی وجود ندارد. هنر تاسیسات ارائه دهنده انواع سیستم های صنعتی و کنترلی در ایران می تواند مشاور شما باشد.


برخی از پروژه های انجام شده توسط هنر تاسیسات

1 – طراحی ، فروش و اجرای سیستم های تهویه مطبوع و سیستم موتورخانه بازار کوثر تهران واقع در امامزاده حسن به متراژ20.000 متر

2- طراحی ، فروش و اجرای سیستم های تهویه مطبوع و سیستم موتورخانه مجتمع تجاری آکاداسنتر تهـــران      ” منطقه 22″ به متراژ18000متر

3- طراحی ، فروش و اجرای سیستم های تهویه مطبوع و سیستم موتورخانه بزرگترین نمایندگی ایران خودرو در جاده مخصوص کرج به متراژ15000متر مربع

4- طراحی ، فروش و اجرای سیستم های تهویه مطبوع و سیستم موتورخانه  پروژه مسکونی بام چالوس

5- طراحی ، فروش و اجرای سیستم های تهویه مطبوع و سیستم موتورخانه و الکتریکال پروژه گرمــدره و شرکت “سرمایه گذاری مسکن”

6- طراحی ، فروش و اجرای سیستم های تهویه مطبوع و سیستم موتورخانه و الکتریکال پروژه سرمایه گذاری مسکن تهــــران واقع در شهر اندیشه ( 200 واحدی )

7ـ فروش سیستم تهویه مطبوع ، موتور خانه و پمپ های گراندفوس پروژه برج اول کرمان به متراژ 66000متر.

8ـ فروش سیستم های تهویه مطبوع ، و سیستم موتورخانه پروژه بیمارستان باهنر کرمان به متراژ 55000 .

9ـ  اجرای سیستم های تهویه مطبوع طراحی ،  فروش ، و سیستم موتورخانه پروژه بزرگترین بیمارستان خصوصی جنوب شرق کشور بیمارستان 250 تخت خوابی آرمین .

10ـ فروش 1100 عدد اسپلیت مارک TOYO ژاپن و GALX C  انگلستان به مجتمع فولاد ایرانیان زرند .

11- طراحی ، فروش و اجرای سیستم های تهویه مطبوع و سیستم موتورخانه مجتمع 220 واحدی تعاونی مسکن دادسرای کرمان .

12- طراحی ، فروش و اجرای سیستم های تهویه مطبوع و سیستم موتورخانه کلینیک نیمه شعبان کرمان .

13- فروش سیستم های تهویه مطبوع،پروژه نمایشگاه بین المللی کرمان به متراژ 7000 متر .

14- طراحی ، فروش و اجرای سیستم های تهویه مطبوع، و سیستم موتورخانه هتل فاطمه الزهرا(س)واقع در کربلای معلی.

15- نظارت بخش های عمرانی و طراحی و فروش و اجرای سیستم تهویه مطبوع و سیستم موتورخانه بیمارستان زین العابدین کربلای معلی .

16ـ طراحی ، فروش و اجرای سیستم های تهویه مطبوع ، و سیستم موتورخانه بیمارستان مهرگان طرح توسعه به متراژ 8000 متر .

17ـ طراحی ، فروش و اجرای هواساز و سیستم موتورخانه بیمارستان امام علی زرند .

18- طراحی ، فروش و اجرای سیستم های تهویه مطبوع و سیستم موتورخانه بیمارستان ریگان بم .

19ـ طراحی ، فروش و اجرای سیستم های تهویه مطبوع و سیستم موتورخانه بیمارستان فهرج بم .

20ـ طراحی ، فروش و اجرای سیستم های تهویه مطبوع و سیستم موتورخانه پزشک قانونی کرمان به متراژ 5000 متر  .

  21- طراحی ، فروش و اجرای سیستم های تهویه مطبوع و سیستم موتورخانه مجتمع تجاری اداری و اداری فولاد کرمان به متراژ 10000 متر .

22ـ طراحی ، فروش و اجرای سیستم پکیج برودتی پروژه فرمانداری کرمان به متراژ 5000 متر .

23ـ طراحی ، فروش و اجرای سیستم های تهویه مطبوع لوله کشی بوسترپمپ ها و دیگهای آبگرم و بخار (پاکمن) پروژه بیمارستان فوق تخصصی چشم بصیر کرمان به متراژ 4000 متر .

24ـ طراحی ، فروش و اجرای سیستم های تهویه مطبوع لوله کشی بوسترپمپ ها و ژنراتور پروژه تجاری مسکونی برج اسکان پارس به متراژ 12000 متر .

25- طراحی ، فروش و اجرای سیستم های تهویه مطبوع سردخانه و لوله کشی پروژه هتل کاخ به متراژ 3000 متر .

26ـ طراحی ، فروش و اجرای سیستم های تهویه مطبوع هتل کشاورز کرمان .

27- طراحی ، فروش و اجرای سیستم های تهویه مطبوع و سیستم موتورخانه هتل هیوا کرمان .

28_ طراحی ، فروش و اجرای سیستم های تهویه مطبوع و سیستم موتورخانه هتل آزادی کرمان .

29ـ طراحی ، فروش و اجرای سیستم های تهویه مطبوع و سیستم موتورخانه پروژه بیمه سلامت کرمان به متراژ 4000 متر

30ـ طراحی ، فروش و اجرای سیستم های تهویه مطبوع و سیستم موتورخانه ،پروژه برج تاج کرمان به متراژ 4000 متر .

31ـ طراحی ، فروش و اجرای سیستم های تهویه مطبوع  و سیستم موتورخانه ساختمان اداری 1 و2 شرکت کانی مس .

32ـ طراحی،فروش و اجرای سیستم های تهویه مطبوع مسجد بزرگ امام علی کرمان

33ـ طراحی ، فروش و اجرای سیستم های بوستر پمپ ها پمپهای سیرکولاتور و دیگ آبگرم مجتمع مس خاتون آباد

34ـ طراحی ، فروش و اجرای سیستم های تهویه مطبوع،موتورخانه و پمپ های گراندفوس پروژه تالار میثاق کرمان به متراژ 2000 متر .

35ـ فروش سیستم های تهویه مطبوع ،پروژه هتل ثارالله مشهد به متراژ 3000 متر .

36ـ طراحی ، فروش و اجرای سیستم های تهویه مطبوع و سیستم موتورخانه پروژه تجاری پزشکی باران کرمان 4800 متر

37- طراحی ، فروش و اجرای سیستم های تهویه مطبوع و سیستم موتورخانه مجتمع رفاهی بردسیر .

38-طراحی و فروش و اجرای سیستمهای تهویه مطبوع (350 تن تبرید) و سیستم موتورخانه پروژه ساختمان مرکزی شرکت فولاد بردسیر .

39- طراحی ، فروش و اجرای سیستم های تهویه مطبوع و سیستم موتورخانه مجتمع تجاری اداری هزارویکشب کرمان به متراژ 8000 متر .

40- اجرای سیستم های تهویه مطبوع (350 تن تبرید)  طراحی و فروش ، و سیستم موتورخانه پروژه شرکت جهان فولاد .

41- اجرای سیستم های تهویه مطبوع طراحی ، فروش ، پروژه اداری حماسه ثارالله کرمان (داکت اسپلیت) .

42- اجرای سیستم های تهویه مطبوع طراحی ، فروش ، و سیستم موتورخانه پروژه حوزه علمیه سیرجان .

43- اجرای سیستم های تهویه مطبوع طراحی ، فروش ، و سیستم موتورخانه پروژه پاساژ طلا در بازار طلا فروش های کرمان

44- طراحی ، فروش و اجرای سیستم های تهویه مطبوع پروژه بانک رفاه سرپرستی کرمان .

45- طراحی ، فروش و اجرای سیستم های تهویه مطبوع و سیستم موتورخانه پروژه ساختمان کوشا معدن سیرجان .

46- طراحی ، فروش و اجرای سیستم های تهویه مطبوع و سیستم موتورخانه ساختمان مرکزی جهاد نصر استان کرمان ( 2 دستگاه چیلر 20 تن و 40 دستگاه فن کوئل ) .

47- طراحی ، فروش و اجرای سیستم های تهویه مطبوع استخر عدالت جهاد نصر استان کرمان .

48- طراحی ، فروش و اجرای سیستم های تهویه مطبوع و سیستم موتورخانه برج الهیه کرمان .

49- اجرای سیستم های تهویه مطبوع طراحی ، فروش ، و سیستم موتورخانه پروژه مرکز درمانی اقای دکتر نادری (کلینیک احسان) .

50- طراحی ، فروش و اجرای بوستر پمپ های پروژه شهرک مسکونی 94 واحدی منابع طبیعی کرمان

51- طراحی ، فروش و اجرای سیستم های تهویه مطبوع ،پروژه بانک رسالت سرپرستی کرمان

52- طراحی ، فروش و اجرای سیستم های تهویه مطبوع ،پروژه بانک رسالت سرپرستی زاهدان

54- طراحی ، فروش و اجرای سیستم های تهویه مطبوع ،پروژه بانک رسالت شعبه الهیه کرمان

55- طراحی ، فروش و اجرای سیستم های تهویه مطبوع ،پروژه بانک رسالت شعبه بلوار پزشک کرمان

56- طراحی ، فروش و اجرای سیستم های تهویه مطبوع ،پروژه بانک رسالت شعبه آزادگان کرمان

57- طراحی ، فروش و اجرای سیستم های تهویه مطبوع ،پروژه بانک رسالت شعبه بهمنیار کرمان

58- طراحی ، فروش و اجرای سیستم های تهویه مطبوع ،پروژه بانک رسالت شعبه امام کرمان

59- طراحی ، فروش و اجرای سیستم های تهویه مطبوع ،پروژه بانک رسالت سرپرستی اهواز .

60- طراحی ، فروش و اجرای سیستم های تهویه مطبوع ،پروژه بانک رسالت سرپرستی مشهد .

61- طراحی ، فروش و اجرای سیستم های تهویه مطبوع،لوله کشی و سیستم موتورخانه پروژه مهندس عالم زاده به متراژ 1500 متر .

62- طراحی ، فروش و اجرای سیستم های تهویه مطبوع،لوله کشی و سیستم موتورخانه پروژه تجاری اداری اخوان مشاور به متراژ 2000 .

63ـ طراحی ، فروش و اجرای سیستم های تهویه مطبوع،لوله کشی و سیستم موتورخانه پروژه تجاری اداری مهندس خواجه پوربه متراژ 3000

64- طراحی ، فروش و اجرای سیستم های تهویه مطبوع،لوله کشی و سیستم موتورخانه پروژه مجتمع تجاری پزشکی دکتر زارعی به متراژ 4500 .

65 ـ طراحی وفروش و اجرای سیستم های تهویه مطبوع کارخانه نخ لاستیک گلدستون (200 تن )    

 66_ طراحی ، فروش و اجرای سیستم های تهویه مطبوع ، لوله کشی و سیستم موتورخانه پروژه مهندس طهماسبی به متراژ4000 .

 67ـ طراحی وفروش و اجرای سیستم های تهویه مطبوع پروژه تجاری رویا کیش به متراژ 20.000 متر واقع در جزیره کیش

68ـ  طراحی ، فروش و اجرای سیستم های تهویه مطبوع ، لوله کشی و سیستم موتورخانه پروژه مسکونی مهندس شهیدی به متراژ 1200.

69ـ طراحی ، فروش و اجرای سیستم های تهویه مطبوع ، لوله کشی و سیستم موتورخانه پروژه مهندس ایرانمنش به متراژ 1000 .

70ـ طراحی ، فروش و اجرای سیستم های تهویه مطبوع ، لوله کشی و سیستم موتورخانه پروژه مهندس ضرابی به متراژ 3000 .

71ـ طراحی ، فروش و اجرای سیستم های تهویه مطبوع ، لوله کشی و سیستم موتورخانه پروژه مهندس معتمدی به متراژ 1200 .

72ـ طراحی ، فروش و اجرای سیستم های تهویه مطبوع ، و سیستم موتورخانه پروژه 4 واحدی آقای مهندس شهسواری به متراژ 1200 .

73ـ طراحی ، فروش و اجرای سیستم های تهویه مطبوع ، و سیستم موتورخانه پروژه مسکونی آقای دکتر افشار کرمانی به متراژ 500 .

74ـ طراحی ، فروش و اجرای سیستم های تهویه مطبوع، و سیستم موتورخانه پروژه  آقای دکتر دماوندی به متراژ 3000 .

75ـ طراحی ، فروش و اجرای سیستم های تهویه مطبوع،موتور خانه و پمپ های گراندفوس پروژه مسکونی آقای حسین زاده به متراژ 1000 .

76ـ طراحی ، فروش و اجرای سیستم های تهویه مطبوع،موتور خانه و پمپ های گراندفوس پروژه مسکونی آقای میر احمدی به متراژ 500 .

77ـ طراحی ، فروش و اجرای سیستم های تهویه مطبوع ، و سیستم موتورخانه مجتمع مسکونی 6 واحدی مهندس یوسفیان به متراژ 1200 .

78ـ طراحی ، فروش و اجرای سیستم های تهویه مطبوع ، پروژه 6 واحدی کریمان پارس 3(خیابان امام جمعه) به متراژ 1200 .

79ـ طراحی ، فروش و اجرای سیستم های تهویه مطبوع ، پروژه مسکونی آقای مهندس تدین به متراژ 3000 .

80ـ طراحی ، فروش و اجرای سیستم های تهویه مطبوع و سیستم موتورخانه ، پروژه مسکونی آقای مهندس آدینه به متراژ 1000 .

81ـ طراحی ، فروش و اجرای سیستم های تهویه مطبوع و سیستم موتورخانه ، پروژه مسکونی آقای دکتر کریمی به متراژ 600 .

82ـ طراحی ، فروش و اجرای سیستم های تهویه مطبوع و سیستم موتورخانه ، پروژه مسکونی آقای دکتر طاهری به متراژ 12000 .

83ـ طراحی ، فروش و اجرای سیستم های تهویه مطبوع ، پروژه مسکونی اقای مهندس گوهـــری  .

84- اجرای سیستم های تهویه مطبوع طراحی ، فروش ، و سیستم موتورخانه پروژه ساختمان مسکونی اقای دکتر شهابی به متراژ 1500متر .

85- اجرای سیستم های تهویه مطبوع طراحی ، فروش ، پروژه تجاری اقای مهندس وطن پرست (داکت اسپلیت) .

86- اجرای سیستم های تهویه مطبوع طراحی ، فروش ، پروژه مسکونی اقای مهندس پیرایش (داکت اسپلیت) .

87- اجرای سیستم های تهویه مطبوع طراحی ، فروش ، و سیستم موتورخانه پروژه ساختمان مسکونی اقای مهندس دلاوریان(مینی چیلرو فن کوئل) .

88- طراحی ، فروش و اجرای سیستم های تهویه مطبوع و سیستم موتورخانه پروژه تجاری اداری مهندس گلستانی .

89- طراحی ، فروش و اجرای سیستم های تهویه مطبوع  پروژه مهندس شجره داکت .

90 – طراحی ، فروش و اجرای سیستم های تهویه مطبوع پروژه مسکونی و ویلا مهندس کاربخش داکت .

91- طراحی ، فروش و اجرای سیستم های تهویه مطبوع و سیستم موتورخانه پروژه آقای مهندس ابراهیمی خیابان 1001 شب به متراژ 4500 متر ( 2 دستگاه چیلر 40 تن و 100 عدد فن کوئل زمینی ) .

92- طراحی ، فروش و اجرای سیستم های تهویه مطبوع ساختمان آقای مهندس علمدار بلوار کشاورز (14 دستگاه داکت اسپلیت 3 تن

93-طراحی ، فروش و اجرای سیستم های تهویه مطبوع و سیستم موتورخانه ساختمان مسکونی آقای مهندس رضوی.

94-طراحی ، فروش و اجرای سیستم های تهویه مطبوع ساختمان اقای دوست محمدی( داکت اسپلیت).

95- طراحی ، فروش و اجرای سیستم های تهویه مطبوع ساختمان مسکونی آقای مهندس مسلمی(داکت اسپلیت).

96- طراحی ، فروش و اجرای سیستم های تهویه مطبوع ساختمان مسکونی آقای مهندس عبدالعلیزاده( دو پروژه).

97- طراحی ، فروش و اجرای سیستم های تهویه مطبوع ساختمان مسکونی آقای مهندس یار وطن ( 14 دستگاه VRF) .

98- طراحی ، فروش و اجرای سیستم های تهویه مطبوع و سیستم موتورخانه ساختمان مسکونی آقای مهندس مولایی .

99- طراحی ، فروش و اجرای سیستم های تهویه مطبوع و سیستم موتورخانه ساختمان مسکونی آقای مهندس قاسمی .

100– طراحی وفروش واجرای سیستم های تهویه مطبوع و سیستم موتورخانه ساختمان مسکونی آقای مهندس سیدی هزارو یک شب 2 .

101- طراحی وفروش واجرای سیستم های تهویه مطبوع و سیستم موتورخانه ساختمان مسکونی آقای مهندس رضوی هزارو یک شب 2

102 -طراحی و فروش و اجرای سیستم های تهویه مطبوع و سیستم موتورخانه ساختمان اداری جدید اداره کل منابع طبیعی

103 – طراحی و فروش و اجرای سیستم های تهویه مطبوع و سیستم موتورخانه بخش آنکولوژی بیمارستان افضلی پور

105 -طراحی وفروش و اجرای سیستم های تهویه مطبوع و سیستم موتورخانه ساختمان مرکزی بانک رسالت کرمان واقع در هفت باغ علوی 5000 متر .

106 – طراحی و فروش و اجرای سیستم های تهویه مطبوع و سیستم موتورخانه پروژه دیتا سنتر بانک رسالت تهران

107- طراحی و فروش و اجرای سیستم های تهویه مطبوع و سیستم موتورخانه کانون وکلا دادگستری .

108- طراحی و فروش و اجرای سیستم های تهویه مطبوع و سیستم موتورخانه موقوفه مرتضوی به متراژ حدودی 5000 مترمربع .

109- طراحی وفروش و اجرای سیستم های تهویه مطبوع و سیستم موتورخانه ساختمان مسکونی مهندس رحمانی

110- طراحی وفروش و اجرای سیستم های تهویه مطبوع و سیستم موتورخانه ساختمان مسکونی آقای زاده کفاش .

111- طراحی وفروش و اجرای سیستم های تهویه مطبوع و سیستم موتورخانه ساختمان مسکونی آقای مهندس دباغیان .

112-طراحی وفروش و اجرای سیستم های تهویه مطبوع و سیستم موتورخانه ساختمان مسکونی و خدماتی آقای مهندس خداجو واقع در دولت آباد تهران به متراژ 2200 متر مربع.

113- طراحی وفروش و اجرای سیستم های تهویه مطبوع و سیستم موتورخانه ساختمان آقای مهندس محمود زاده.

114- طراحی وفروش و اجرای سیستم های تهویه مطبوع و سیستم موتورخانه ساختمان بانک رسالت مرکزی زرند .

115- طراحی وفروش و اجرای سیستم های تهویه مطبوع و سیستم موتورخانه ساختمان دیتا سنتر مرکزی بانک رسالت واقع در ملارد.

116- طراحی وفروش و اجرای سیستم های تهویه مطبوع و سیستم ساختمان آقای خواب نما واقع در پاسداران بوستان اول

117- طراحی وفروش و اجرای سیستم های تهویه مطبوع پروژه تجاری اداری مهندس ولیعی واقع در مهر شهر کرج

118- طراحی ، فروش و اجرای سیستم های تهویه مطبوع ، لوله کشی  و سیستم موتورخانه پروژه تجاری ـ اداری مهندس شجاعی به متراژ 4000 متر مربع

119- طراحی ، فروش و اجرای سیستم های تهویه مطبوع ، لوله کشی و سیستم موتورخانه پروژه تجاری ـ مسکونی مهندس امیری به متراژ 4000 مترمربع